LIGA BUDUCIH SAMPIONA - SRBIJA, PREGLED 23. FEBRUAR